12/26/2012

Health Benefits


Symptoms

"There are two main symptoms of enlightenment, two indications that a transformation is taking place within you toward a higher consciousness. The first symptom is that you stop worrying. Things don't bother you anymore. You become light-hearted and full of joy. The second symptom is that you encounter more and more meaningful coincidences in your life, more and more synchronicities. And this accelerates to the point where you actually experience the miraculous." ~ Deepak Chopra

12/24/2012


I offer you peace
I ha'awi oukou he wa kau'a ole.
I offer you Love
I ha'awi oe aloha aku.
I offer you friendship
I ha'awi oe pilialoha.
I see your beauty
I nana maka ko'olua puni nani.
I hear your needs
I haliu ka pepeiao ko oukou he nele.
I feel your feelings
I haha aku ko oukou e na'au.
My wisdom flows from the Highest Source
Ka'u na'auao mana'o e kahe me he wai la aku ke Ki'eki'eloa he punawai.
I salute that Source in you
I uwe aloha aku ua mea la ke kumu iloko oukou.
Let us work together
E ae aku ame ue pau loa hana pu na lokahi e aloha aku.
Vows of Aloha/Peace by Mohatma Ghandhi
Translated by Ha'Makua Ke'e'aiMoku